საკრედიტო შენატანის დაზღვევა
საკრედიტო შენატანის დაზღვევა
საკრედიტო შენატანის დაზღვევა გიცავთ იმ გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისას, როდესაც ვეღარ ახერხებთ სასესხო შენატანის დაფარვას. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას თიბისი დაზღვევა უზრუნველყოფს თქვენს ნაცვლად თიბისი ბანკის წინაშე არსებული თქვენი სასესხო ვალდებულების დაფარვას.
რა ღირს დაზღვევა
პროდუქტი: იპოთეკური სესხი სამომხმარებლო სესხი ავტოგანვადება სწრაფი განვადება საკრედიტო ბარათი
დაზღვევის ტარიფები: 1.95% 3.9% 3.9% 3.9% 4.55%
ანაზღაურება გაიცემა შემდეგი სადაზღვევო შემთხვევეის დადგომისას
სამსახურიდან დათხოვნა
შრომისუუნარობა - უბედური შემთხვევის შედეგად
რა დოკუმენტებია საჭირო დაზღვევის შესაძენად
პირადობის მოწმობა
როგორ მოვიქცე შემთხვევის დადგომისას
2 დღის განმავლობაში დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე: 2 42 22 22
15 კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინოთ საჭირო დოკუმენტაცია