ბლოგი

სესხის დაზღვევა თიბისიში

თიბისი დაზღვევა ახალ პროდუქტს, სესხის დაზღვევას გთავაზობთ, რომელიც ითვალისწინებს ისეთ შემთხვევას თუ გაუთვალისწინებელი შემთხვევის გამო თქვენ ვერ ახერხებთ სესხის დაფარვას.

სადაზღვევო შეთხვევის დადგომისას თიბისი დაზღვევა უზრუნველყოფს თქვენს ნაცვლათ, 6 თვის განმალვობაში, კომერციული ბანკის წინაშე არსებული თქვენი სესხის ან სესხების ვალდებულების დაფარვას, თქვენს მიერ არჩეული ლიმიტის ფარგლებში. ანაზღაურება მოხდება შემდეგი რისკების დადგომის შემთხვევაში:

- სამსახურიდან დათხოვნა

- შრომის უუნარობა, უბედური შემთხვევის შედეგად

- უბედური შემთხვევით გამოწვეული გარდაცვალება

შემთხვევის დადგომისას 2 კალენდარული დღის განმავლობაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 242 22 22 და 15 კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინეთ საჭირო დოკუმენტაცია. 

დაზღვევის შეძენა ონლაინ onlintbcinsuraqnce.ge-ზე და თიბისი ბანკის ნებისმიერ ფილიალშია შესაძლებელია.