აგროდაზღვევა

აგროდაზღვევა

აგროდაზღვევა გიცავს იმ გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს, როდესაც შენი მოსავალი ზიანდება. შენ აგინაზღაურდება, სეტყვის, წყალდიდობის, ქარიშხლის ან საშემოდგომო ყინვით გამოწვეული ფინანსური დანაკარგი.

მოსავლის დაზღვევა 6%-დან

აირჩიე აგროდაზღვევა და დაიცავი თავი გაუთვალისწინებელი შემთხვევისას.

როგორ უნდა მოიქცე შემთხვევის დადგომისას

 • 24 საათის განმავლობაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 2 42 22 22

რა ღირს დაზღვევა 

კულტურები: ტარიფები სახელმწიფო დაფინანსება ფერმერის (დამზღვევის) მიერ გადასახდელი თანხა
მარცვლეული 6.5% 70% 30%
პარკოსანი 6.5% 70% 30%
ბოსტნეული 8.5% 70% 30%
ბაღჩეული 10%-10.5% 70% 30%
ვაზი 8.5% 50% 50%
ხეხილი 8% 70% 30%
კენკროვანი 11% 70% 30%
კაკლოვანი 6%-9.25% 70% 30%
სუბტროპიკული 10.7% 70% 30%
ციტრუსი 15% 70% 30%

 

რა შემთხვევები არ ანაზღაურდება

 • მოსავლის აღების პრაქტიკის დაუცველობით გამოწვეული ზიანი
 • დაუზღვეველი რისკებით გამოწვეული ზიანი (მღრღნელები, მწერები, სოკოვანი და სხვა დაავადებები)
 • ფერმერის მიერ განზრახ გამოწვეული ზიანი

რა შემთხვევა ანაზღაურდება

 • სეტყვა
 • წყალდიდობა
 • ქარიშხალი
 • საშემოდგომო ყინვა (მხოლოდ ციტრუსების შემთხვევაში)

რა დოკუმენტაციაა საჭირო დაზღვევის შესაძენად

 • საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრირების დოკუმენტი

როგორ უნდა შეიძინო დაზღვევა

  

 • დაზღვევის შეძენა შესაძლებელია თიბისი ბანკის შიდა ქართლისა და კახეთის რეგიონალურ ფილიალებში

 

  

რა კულტურები იქნება დაზღვეული

 • მარცვლეული, პარკოსანი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, ხეხილი, კაკლოვანი, ვაზი, სუბტროპიკული, კენროვანი, ციტრუსი
 • მიწის ნაკვეთის სადაზღვევო ლიმიტი არის 5 ჰა, მარცვლეული კულტურის შემთხვევაში 30ჰა
 • შეზღუდვა არ ვრცელდება კოოპერატივზე