სიცოცხლის დაზღვევა

შეიძინე ონლაინ

სიცოცლის დაზღვევა

სიცოცლის დაზღვევა, ადამიანის ბუნებრივი მიზეზით ან უბედური შემთხვევის შედეგად გარდაცვალების შემთხვევაში, ფულადი ანაზღაურების გაცემას გულისხმობს. თანხა გადაეცემა დაზღვეულის მიერ წინასწარ დასახელებულ მოსარგებლეს. 

რა თანხა ანაზღაურდება

მინიმალური სადაზღვევო თანხა - 50 000 ლარი
მაქსიმალური სადაზღვევო თანხა - 250 000 ლარი

სიცოცხლის დაზღვევა შენი საყვარელი ადამიანების ფინანსური სტაბილურობაა

შენი შვილებისთვის 

შესაძლებლობა დაიფინანსონ მომავალი

შენი საყვარელი ადამიანისთვის

ზურგი და მზრუნველობა

შენი მშობლებისთვის

უზრუნველყოფილი  სიბერე

ინდივიდუალური დაზღვევა 

ინდივიდუალური პოლისის შეძენისას შენ აზღვევ შემდეგ რისკებს: 

  • გარდაცვალება ბუნებრივი მიზეზით
  • გარდაცვალება უბედური შემთხვევის შედეგად
  • უბედური შემთხვევით გამოწვეული დროებითი სრული შრომისუუნარობა

საოჯახო დაზღვევა 

საოჯახო პოლისის შეძენისას, შენთან ერთად დაზღვეული იქნებიან შენი კანონიერი მეუღლე და 3-დან 17 წლის ჩათვლით შვილები.
დაზღვეული რისკები:

  • მეუღლე: ბუნებრივი მიზეზით ან უბედური შემთხვევით გამოწვეული გარდაცვალება 
  • შვილები: უბედური შემთხვევის შედეგად მიღებული ტრავმები

ვის შეუძლია დაზღვევის შეძენა?

  • ნებისმიერ, 20-დან 53 წლამდე ადამიანს 

რა ვადით ფორმდება დაზღვევა?

  • დაზღვევა ფორმდება 5 წლის ვადით, თუ დაზღვეულის ასაკი არ აღემატება 53 წელს. სადაზღვევო პერიოდის განმავლობაში, დაზღვევის ღირებულება უცვლელია.

რა ღირს დაზღვევა?

  • დაზღვევის ღირებულება დამოკიდებულია შერჩეულ სადაზღვევო ლიმიტზე.

საჭიროა თუ არა სამედიცინო კვლევების ჩატარება დაზღვევის შესაძენად? 

  • დაზღვევის შესაძენად საჭიროა სამედიცინო კითხვარის შევსება ონლაინ. კითხვარში მითითებული ინფორმაცია განსაზღვრავს დამატებითი სამედიცინო კვლევების ჩატარების საჭიროებას.