აგროდაზღვევა

მოსავლის დაზღვევა 6%-დან

აირჩიე აგროდაზღვევა და დაიცავი თავი გაუთვალისწინებელი შემთხვევისგან.

აგროდაზღვევა

აგროდაზღვევა გიცავთ იმ გაუთვალისწინებელი შემთხვევისგან, როდესაც თქვენი მოსავალი ზიანდება. თქვენ აგინაზღაურდებათ, სეტყვის, წყალდიდობის, ქარიშხლის, ან სხვა რისკების შედეგად მიყენებული ზარალი.

რა ღირს დაზღვევა
კულტურები ტარიფი სახელმწიფო დაფინანსება ფერმერის (დამზღვევის) მიერ გადასახდელი თანხა
მარცვლეული: 6.5% 70% 30%
ბოსტნეული: 8.5% 70% 30%
პარკოსანი: 6.5% 70% 30%
ბაღჩეული: 10.5% 70% 30%
ხეხილი: 8% 70% 30%
ვაზი: 8.5% 50% 50%
კაკლოვანი: 6% 70% 30%
პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო დააფინანსებს სადაზღვეო პრემიის 50%-ს ვაზის შემთხვევაში; 70%-ს ყველა სხვა კულტურის შემთხვევაში
რა კულტურები იქნება დაზღვეული
მარცვლეული, პარკოსანი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, ხეხილი, კაკლოვანი, ვაზი
მიწის ნაკვეთის სადაზღვევო ლიმიტი არის 5 ჰა, მარცვლეული კულტურის შემთხვევაში 30ჰა
შეხღუდვა არ ვრცელდება კოოპერატივზე
რა შემთხვევა ანაზღაურდება
სეტყვა
წყალდიდობა
ქარიშხალი
საშემოდგომო ყინვა (მხოლოდ ციტრუსების შემთხვევაში)
რა შემთხვევები არ ანაზღაურდება
მოსავლის აღების პრაქტიკის დაუცველობით გამოწვეული ზიანი
დაუზღვეველი რისკებით გამოწვეული ზიანი (მღრღნელები, მწერები, სოკოვანი და სხვა დაავადებები)
ფერმერის მიერ განზრახ გამოწვეული ზიანი
როგორ მოვიქცე შემთხვევის დადგომისას
24 საათის განმავლობაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 2 42 22 22
რა დოკუმენტაციაა საჭირო დაზღვევის შესაძენად
საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრირების დოკუმენტი
სად შევიძინო დაზღვევა
დაზღვევის შეძენა შესაძლებელია თიბისის რეგიონალურ ფილიალებში