ბლოგი

სილქ დაზღვევა-სილნეტისა და თიბისი დაზღვევის საერთო პროექტი

სახლის დაზღვევა სახლიდან გაუსვლელად. სილქნეტისა და თიბისი დაზღვევის პარტნიორობის ფარგლებში, სახლის დაზღვევა, პირდაპირ Silk TV-დან იქნება შესაძლებელი. 

დივანი, ტელევიზორი

დაზღვევის გააქტიურება Silk TV-ის აბონენტებს ტელევიზორის მენიუში, აპლიკაციების ველიდან შეუძლიათ, რის შემდეგაც მას სილქნეტის ოპერატორი დაუკავშირდება.

Silk დაზღვევა, თქვენი ქონების შემდეგი რისკებისგან დაზღვევას ითვალისწინებს: 

- მეზობელი ფართიდან შემოსული წყლით ქონების დაზიანება ან განადგურება 

- კანალიზაციის, წყალგაყვანილობის, და გათბობის სისტემების მწყობრიდან გამოსვლა 

- ხანძარი 

- აფეთქება 

- ფასადის შუშის დაზიანება, რაც გამოწვეულია სტიქიური მოვლენებით 

სილქ დაზღვევის შეძენა ასევე შესაძლებელია სილქნეტის ქოლცენტრის საშუალებით, ცხელ ხაზზე: 2 100 100