ფინანსური მონაცემები

წლიური ანგარიში
კვარტალური ანგარიში

2017 - III კვარტალი

XLS
ჩამოტვირთვა

2017 - IV კვარტალი

XLS
ჩამოტვირთვა

2018 - I კვარტალი

XLS
ჩამოტვირთვა

2018 - II კვარტალი

XLS
ჩამოტვირთვა

2018 - III კვარტალი

XLS
ჩამოტვირთვა

2019 - I კვარტალი

XLS
ჩამოტვირთვა

2019 - II კვარტალი

XLS
ჩამოტვირთვა

2019 - III კვარტალი

XLS
ჩამოტვირთვა

2021-III კვარტალი

XLS
ჩამოტვირთვა

2021-IV კვარტალი

XLS
ჩამოტვირთვა

2022 - I კვარტალი

XLS
ჩამოტვირთვა

2021-II კვარტალი

XLS
ჩამოტვირთვა

2020 - II კვარტალი

XLS
ჩამოტვირთვა

2020 - III კვარტალი

XLS
ჩამოტვირთვა

2020-IV კვარტალი

XLS
ჩამოტვირთვა

2021-I კვარტალი

XLS
ჩამოტვირთვა

2020 - I კვარტალი

XLS
ჩამოტვირთვა
აუდიტორული დასკვნა

2018 წელი | ქართული

PDF
ჩამოტვირთვა

2018 წელი | ინგლისური

PDF
ჩამოტვირთვა

2019 წელი | ქართული

PDF
ჩამოტვირთვა

2019 წელი | ინგლისური

PDF
ჩამოტვირთვა

2020 წელი | ქართული

PDF
ჩამოტვირთვა

2020 წელი | ინგლისური

PDF
ჩამოტვირთვა

2021 წელი | ქართული

PDF
ჩამოტვირთვა

2021 წელი | ინგლისური

PDF
ჩამოტვირთვა