ხელშეკრულებები

დაზღვევის პირობები

საიტზე მოცემული ყველა დაზღვევის პირობა დეპონირებულია ნოტარიუსის მიერ. სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია, ეწვიოთ ნოტარიუსს, დოკუმენტაციის სანახავად. ნოტარიუსის მისამართი და სანოტარო აქტი მოცემულია თითოეული სადაზღვევო პირობის გასწვრივ.

ავტომობილის დაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

K/MO-005/15

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TBCI/MO/D-01/17

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

MO/001/16

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

C/MO/001/16

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

MO-002/17

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

MO-BOT-D1-01-17

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

K/MO-003/15

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

MO-001/18

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

MO-001/21

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

MO-002/21 (ENG)

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

MO-002/21

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

MO-001-21 ENG

PDF
ჩამოტვირთვა
ავტოპასუხისმგბელობის დაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

TBCI/MTPL-DIGITAL-01/17

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TBCI/MTPL-DIGITAL-02/17

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TBCI/MTPL-DIGITAL-01/18

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

WISSOL-001-19

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

MTPL-001/21

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

MTPL-001/21 (ENG)

PDF
ჩამოტვირთვა
ქონების დაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

PRO-001/16

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

CPRO-001/16

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

CPRO-001/17

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

BR/PD/C/NP/001/17

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

PRO-002/17

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

PRO-003/18

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

PRO 004/18

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

PRO 005/18

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

CPRO/001/19

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

PRO 001/19-1 (ENG)

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

PRO 001/19

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

CPRO/001/21

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

PRO 001/19-1

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

PRO 002/19

PDF
ჩამოტვირთვა
სესხის დაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

PPI/001/16

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

PPI/002/17

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

PPI/001/19

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

PPI/002/19

PDF
ჩამოტვირთვა
სამოგზაურო დაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

TR-001/17

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TR-003/17

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TR-001/18

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TRI-002/18

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TRI/001/19

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TR/001/20

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TR-002-20

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TRI-001-21

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TR-001-21

PDF
ჩამოტვირთვა
სიცოცხლის დაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

TBCLI/001/017

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TBCLI/002/017

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TBCLI/003/017

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TBCLI/001/19

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TBCLI/001/016

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TBCLI/001/21

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TL-01/21

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TL-002/21

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TL-002/21 (ENG)

PDF
ჩამოტვირთვა
აგროდაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

აგროდაზღვევის დადგენილება 2019

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

აგროდაზღვევა AGR-001/19

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

აგროდაზღვევის დადგენილება 2020

PDF
ჩამოტვირთვა
კრიტიკული დაავადებების დაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

TBCCI-02-18-a

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TBCCI/02/19-a

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

CII-01/21

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

CII-02/21

PDF
ჩამოტვირთვა
სილქ დაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

ქონების დაზღვევა Silk-001/19

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

სამოგზაურო დაზღვევა TR-GEOCELL-01/19

PDF
ჩამოტვირთვა
სრიალის დაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

TBCSKI/001/19

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

TBCSKI/001/19-1

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვეულის დაყაჩაღების დაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

ATM/001/20

PDF
ჩამოტვირთვა
COVID-19-ის გართულებებისგან დაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

CV-001/20

PDF
ჩამოტვირთვა
ავტომინი
დაზღვევის ნომერი:

MO/E-001/20

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

MO/E-002/20

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

MO/E-003/20

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

MO/E-003/20 ENG

PDF
ჩამოტვირთვა
უცხოელი სტუდენტის ჯანმრთელობისა და უბედური შემთხვევის დაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

SHI/001/20

PDF
ჩამოტვირთვა
სს თიბისი ბანკის მეანაბრის სიცოცხლის ვადიანი დაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

DEPL-001/20

PDF
ჩამოტვირთვა
ავთვისებიანი სიმსივნეებისგან დაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

ავთვისებიანი სიმსივნეებისგან დაზღვევა TBCCI/01/19

PDF
ჩამოტვირთვა
ონკოლოგიური დაავადებების დაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

ონკოლოგიური დაავადებების დაზღვევა - #CAI-01/21

PDF
ჩამოტვირთვა
დაზღვევის ნომერი:

ონკოლოგიური დაავადებების დაზღვევა - #CAI-02/21

PDF
ჩამოტვირთვა
სიცოცხლის ვადიანი ინდივიდუალური დაზღვევა
დაზღვევის ნომერი:

TLP-01/21

PDF
ჩამოტვირთვა