ავტოტრანსპორტის დაზღვევა

შენ აზღვევ

ავტოტრანსპორტის დაზღვევა გიცავს იმ გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს, როდესაც შენი კოპმანიის ავტოტრანსპორტი ზიანდება ან  ნადგურდება. შენ აგინაზღაურდება დაზიანებებით ან განადგურებით გამოწვეული ხარჯები. 

 

ავტოტრანსპორტის დაზღვევა

თიბისი დაზღვევის ავტოტრანსპორტის დაზღვევით სარგებლობს 734 კომპანიის 5000-ზე მეტი ავტომობილი. ხოლო 2019-2020 წლის განმავლობაში დაზღვეულ კომპანიებს აუნაზღაურდათ 8,193,800 ლარის ოდენობის ზარალი. 

 

 

*მონაცემები მოცემულია 2020 წლის 31 ივლისის მდგომარეობით. 

დამატებითი დაფარვები

MTPL

MTPL გიცავს იმ გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს, როდესაც შენი ბრალეულობით ზიანდება სხვისი ქონება ან ჯანმრთელობა. სადაზღვევო ნაკრები ზიანით მიყენებულ ხარჯებს აანაზღაურებს.

 

 

MPA

MPA გიცავს იმ გაუთავლისიწნებელი შემთხვევების დროს, როდესაც ავტოსაგზაო შემთხვევის გამო მძღოლისა და მგზავრები ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდება. სადაზღვევო ნაკრები ზიანით გამოწვეულ ხარჯებს აანაზღაურებს. 

 

სხვა პროდუქტები შენთვის

რა შემთხვევები ანაზღაურდება

  • ავტოსაგზაო შემთხვევა
  • ხანძარი, აფეთქება
  • სტიქიური მოვლენები, სეტყვისა და მიწისძვრის ჩათვლით
  • ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა ან მათი მცდელობით გამოწვეული ზიანი
  • ვანდალიზმი
  • საგნის დაცემა

 

ვისთვის არის დაზღვევა

  • დაზღვევას შეძენა შეუძლია ნებისმიერი, მცირე, საშუალო თუ დიდი ბიზნესის მქონე იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს. 

როგორ უნდა მოიქცე სადაზღვევო შემთხვევის დროს

დაუყოვნებლივ გვაცნობე ცხელ ხაზზე: 2 42 22 22

როგორ უნდა შეიძინო დაზღვევა

  • დაზღვევის შესაძენად დაგვიკავშირდი ნომერზე: 2 42 22 22

შენ შეგიძლია დააზღვიო

  • ნებისმიერი ტიპის ავტოტრანსპორტი.