მანქანა-დანადგარების დაზღვევა

შენ აზღვევ

მანქანა-დანადგარების დაზღვევა გიცავს იმ გაუთვალისიწნებელი შემთხვევების დროს, როდესაც შენი კომპანიის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული ტექნიკა მოულოდნელად ზიანდება ან ნადგურდება. 

მანქანა-დანადგარების დაზღვევა 

ბოლო 12 თვის მონაცემებით, 70-ზე მეტმა კომპანიამ შეიძინა თიბისი დაზღვევის მანქანა-დანდგარების დაზღვევა ბიზნესისთვის. დაზღვეული ტექნიკის ჯამური ღირებულება შეადგენს 161,278,742 ლარს. 

 

 

*მონაცემები მოცემულია 2020 წლის 31 ივლისის მდგომარეობით. 

სხვა პროდუქტები შენთვის

ვისთვის არის დაზღვევა 

  • დაზღვევის შეძენა შეუძლია ნებისმიერი, მცირე, საშუალო თუ დიდი ბიზნესის მქონე იურიდიულ და ფიზიკურ პირს. 

შენ შეგიძლია დააზღვიო

  • საწარმოო ხაზები
  • ლიფტები
  • ესკალატორები
  • სხვა

როგორ უნდა მოიქცე სადაზღვევო შემთხვევის დროს 

  • დაუყოვნებლივ გვაცნობე ცხელ ხაზზე: 2 42 22 22

როგორ უნდა შეიძინო დაზღვევა 

  • დაზღვევის შესაძენად დაგვიკავშირდი ნომერზე: 2 42 22 22

რა შემთხვევები ანაზღაურდება 

  • მექანიკური დაზიანება 
  • ელექტრონული დაზიანება