პასუხისმგებლობის დაზღვევა

შეიძინე ონლაინ

გადამზიდავის პასუხისმგებლობის დაზღვევა

გადამზიდავის პასუხისმგებლობის დაზღვევა გიცავს იმ გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს, როდესაც ტვირთის გადაზიდვის პროცესში გადამზიდავის/ექსპედიტორის ბრალეულობით კომპანიას მიადგება ზარალი. 

ზოგადი კომერციული პასუხისმგებლობა 

ზოგადი კომერციული პასუხისმგებლობის დაზღვევა გიცავს იმ გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს, როდესაც შენი ბიზნეს საქმიანობის პროცესში ზიანი მიადგება ნებისმიერ მესამე პირს.  

ზოგადი პასუხისმგებლობა 

ზოგადი პასუხისმგებლობის დაზღვევა გიცავს იმ გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს, როდესაც ზიანი მიადგება შენს ბიზნეს საქმიანობასთან კავშირში არ მყოფ ნებისმიერი მესამე პირის ქონებას ან ჯანმრთელობას. 

დამსაქმებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევა 

დამსაქმებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევა გიცავს იმ გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს, როდესაც ბიზნესის წარმართვის პროცესში დასაქმებული პირის ქონება ან ჯანმრთელობა ზიანდება. 

პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა 

პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა გიცავს იმ გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს, როდესაც შენი კომპანიის თანამშრომლის მიერ (იურისტები, ნოტარიუსები, აუდიტორები, ინჟინრები, არქიტექტორები) არასწორად გაწეული მომსახურების გამო კომპანიას მიადგება ფინანსური დანაკარგი. 

სამედიცინო პასუხისმგებლობის დაზღვევა 

სამედიცინო პასუხისმგებლობის დაზღვევა გიცავს იმ გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს, როდესაც მედპერსონალის პროფესიული შეცდომის გამო პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდება. 

როგორ უნდა შეიძინო დაზღვევა 

  • დაზღვევის შესაძენად დაგვიკავშირდი ნომერზე: 2 42 22 22

როგორ უნდა მოიქცე სადაზღვევო შემთხვევის დროს 

  • დაუყოვნებლივ დაგვიკავშირდი ცხელ ხაზზე: 2 42 22 22

ვისთვის არის დაზღვევა 

  • დაზღვევის შეძენა შეუძლია ნებისმიერი მცირე, საშუალო თუ დიდი ბიზნესის მქონე იურიდიულ და ფიზიკურ პირს.