სავაჭრო კრედიტის დაზღვევა

შენ აზღვევ

სავაჭრო კრედიტის დაზღვევა გიცავს იმ გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს, როდესაც სავაჭრო დებიტორებისგან თანხას სრულად/ნაწილობრივ ვერ იღებ ან დაგვიანებით იღებ. 

 

 

 

 

 

სავაჭრო კრედიტის დაზღვევა 

 

სადაზღვევო ნაკრები ძირითადად განკუთვნილია კომპანიებისთვის, რომლებიც თავიანთ საქმიანობას წარმოებისა და ვაჭრობის სფეროში ახორციელებენ. სავაჭრო კრედიტის დაზღვევით შენ შეგიძლია გაიუმჯობესო ლიკვიდურობა, უზრუნველყო ფინანსური სტაბილურობა და კომპანიის შემდგომი განვითარება. 

 

როგორ უნდა შეიძინო დაზღვევა 

 

  • დაზღვევის შესაძენად დაგვიკავშირდი ცხელ ხაზზე: 2 42 22 22

რა შემთხვევები ანაზღაურდება 

  • დებიტორების მიერ თანხის გადაუხდელობა დათქმულ ვადაში.

 

შენ შეგიძლია დააზღვიო

 

 

  • მიმდინარე ბიზნეს საქმიანობის პროცესში წარმოქმნილი სავაჭრო მოთხოვნები
  • დებიტორები, რომლებსაც შენთან დადებითი გადახდის ისტორია აქვთ 

ვისთვის არის დაზღვევა 

  • დაზღვევის შეძენა შეუძლია იურიდიულ პირს, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე პროდუქციას ყიდის სხვა იურიდიულ პირებზე კონსიგნაციის პირობით.