სესხის დაზღვევა

შეიძინე ონლაინ

სესხის დაზღვევა

სესხის დაზღვევა გიცავს იმ გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისას, როდესაც  ვეღარ ახერხებ სესხის შენატანის დაფარვას. ასეთ დროს თიბისი დაზღვევა, მაქსიმუმ 6 თვის განმავლობაში, შენ ნაცვლად გადაიხდის ბანკის წინაშე არსებულ ვალდებულებას.

სესხის ტიპები

შენ შეგიძლია დააზღვიო შემდეგი ტიპის სესხები: 

•    სამომხმარებლო
•    ავტოსესხი
•    განვადება

დაზღვევის პირობები

ვისთვის არის დაზღვევა

სესხის დაზღვევის შეძენა შეგიძლია, თუ საქართველოში დარეგისტრირებულ ორგანიზაციაში ხარ დასაქმებული და მუშაობის მინიმუმ 1-წლიანი უწყვეტი სტაჟი გაქვს.

ანაზღაურების ვადა და ლიმიტი

სამსახურის დაკარგვის შემთხვევაში, შენს სესხის შენატანს თიბისი დაზღვევა გადაიხდის. 
ყოველთვიური შენატანის მაქსიმალური ოდენობა და გადახდის ვადა დამოკიდებულია სესხის ტიპსა და ოდენობაზე.

დაზღვევის ფასი

დაზღვევის ფასი იწყება 4 ლარიდან და გამოითვლება ინდივიდუალურად 
ღირებულება დამოკიდებულია სესხის ოდენობასა და შერჩეულ ლიმიტზე

რა დოკუმენტებია საჭირო დაზღვევის შესაძენად

პირადობის მოწმობა

როგორ მოვიქცე შემთხვევის დადგომისას

  • 2 დღის განმავლობაში დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე: 2 42 22 22
  • 15 კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგინოთ საჭირო დოკუმენტაცია

ანაზღაურება გაიცემა შემდეგი სადაზღვევო შემთხვევების დადგომისას

  • სამსახურიდან დათხოვნა
  • შრომისუუნარობა - უბედური შემთხვევის შედეგად