უბედური შემთხვევის დაზღვევა

შენ აზღვევ 

უბედური შემთხვევის დაზღვევა გიცავს იმ გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს, როდესაც შენ მიერ დაქირავებულ ადამიანს უბედური შემთხვევეის შედეგად გაუუარესდება ჯანმრთელობის მდგომარეობა ან დადგება ფატალური შედეგი.  

უბედური შემთხვევის დაზღვევა 

თიბისი დაზღვევის უბედური შემთხვევის დაზღვევით სარგებლობს 200-მდე კომპანიის 7,604 თანამშრომელი. 

 

 

 

*მონაცემები მოცემულია 2020 წლის 31 ივლისის მდგომარეობით. 

სხვა პროდუქტები შენთვის

რა შემთხვევები ანაზღაურდება 

  • ნაწილობრივი მუდმივი შრომისუუნარობა 
  • სრული მუდმივი შრომისუუნარობა 
  • გარდაცვალება 

როგორ უნდა შეიძინო დაზღვევა 

  • დაზღვევის შესაძენად დაგვიკავშირდი ნომერზე: 2 42 22 22

როგორ უნდა მოიქცე სადაზღვევო შემთხვევის დროს 

  • დაუყოვნებლივ გვაცნობე ცხელ ხაზზე: 2 42 22 22

ვისთვის არის დაზღვევა 

  • დაზღვევის შეძენა შეუძლია ნებისმიერი, მცირე, საშუალო თუ დიდი ბიზნესის მქონე იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს.

შენ შეგიძლია დააზღვიო 

  • შენ მიერ დაქირავებული პირები

რას გულისხმობს უბედური შემთხვევა 

  • სამუშაო პროცესში ან სამუშაო პროცესტან დაკავშირებული გაუთვალისწინებელი, მოულოდნელი შემთხვევა, რის გამოც დასაქმებულ ადამიანს გაუუარესდა ჯანმრთელობის მდგომარეობა და/ან რასაც მოჰყვა შრომისუნარიანობის შეზღუდვა/დაკარგვა ან გარადაცვალება.