ავტოპასუხისმგებლობის დაზღვევა

შეიძინე ონლაინ
ავტოპასუხისმგებლობის დაზღვევა
ავტოპასუხისმგებლობის დაზღვევა გიცავს იმ გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისას, როდესაც შენი ბრალეულობით დაზიანდება სხვისი ავტომობილი, ქონება ან ჯანმრთელობა. ანაზღაურება მოხდება, მომხმარებლის მიერ წინასწარ არჩეული ლიმიტის ფარგლებში.
დაზღვევა თვეში 5 ლარი
აირჩიე ავტოპასუხისმგებლობის დაზღვევა და გათავისუფლდი ავტოსაგზაო შემთხვევის მოულოდნელი ხარჯებისგან.

რა ღირს დაზღვევა

ანაზღაურების ლიმიტი: 5 000 ლარი
ღირებულება (წელიწადში): 60 ლარი
ღირებულება (თვეში): 5 ლარი
ანაზღაურების ლიმიტი: 10 000 ლარი
ღირებულება (წელიწადში): 120 ლარი
ღირებულება (თვეში): 10 ლარი

შეიძინე დაზღვევა

ვებგვერდით

შეიძინე ონლაინ

თიბისის ინტერნეტ ბანკით

შეიძინე ონლაინ

თიბისის ფილიალებში

შეიძინე ადგილზე
ჩვენი სადაზღვევო აგენტი მალე დაგიკავშირდება
გაგზავნა

სადაზღვევო აგენტის დახმარებით

დაგვიტოვე ნომერი
რა შემთხვევები არ ანაზღაურდება
  • ავტომობილის მართვისას მძღოლი იმყოფებოდა ნარკოტიკული / ალკოჰოლური / ფსიქოტროპული წამლების ზემოქმედების ქვეშ
  • დაზღვეული ავტომობილი დაზიანდა რბოლის შედეგად
  • ავტომობილს მართავდა პირი, რომლსაც მართვის მოწმობა არ აქვს
რა დოკუმენტებია საჭირო დაზღვევის შესაძენად
  • პირადობის მოწმობა
როგორ მოვიქცე ავტოავარიის დროს
  • დაუყოვნებლივ გვაცნობეთ შემთხვევის შესახებ ცხელ ხაზზე: 2 42 22 22
  • არ გადააადგილოთ ავტომობილი, თუ სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენლისგან არ გაქვთ მიღებული მსგავსი მითითება
  • შემთხვევის შესახებ დაუყოვნებლივ შეატყობინეთ შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოებს