ავტოპასუხისმგებლობის დაზღვევა

შეიძინე ონლაინ
დაზღვევა თვეში 5 ლარი
აირჩიე ავტოპასუხისმგებლობის დაზღვევა და გათავისუფლდი ავტოსაგზაო შემთხვევის მოულოდნელი ხარჯებისგან.

ავტოპასუხისმგებლობის დაზღვევა

ავტოპასუხისმგებლობის დაზღვევა გიცავს იმ გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისას, როდესაც შენი ბრალეულობით დაზიანდება სხვისი ავტომობილი, ქონება ან ჯანმრთელობა. ანაზღაურება მოხდება, მომხმარებლის მიერ წინასწარ არჩეული ლიმიტის ფარგლებში.

რა ღირს დაზღვევა

ბი ბოტი

ანაზღაურების ლიმიტი:
5 000 ლარი
1 0000 ლარი
ღირებულება (წელიწადში):
60 ლარი
120 ლარი

ვებგვერდი

ანაზღაურების ლიმიტი:
5 000 ლარი
1 0000 ლარი
ღირებულება (წელიწადში):
60 ლარი
120 ლარი

სათაო ოფისი

ანაზღაურების ლიმიტი:
5 000 ლარი
1 0000 ლარი
ღირებულება (წელიწადში):
70 ლარი
100 ლარი
რა შემთხვევები არ ანაზღაურდება
ავტომობილის მართვისას მძღოლი იმყოფებოდა ნარკოტიკული / ალკოჰოლური / ფსიქოტროპული წამლების ზემოქმედების ქვეშ
დაზღვეული ავტომობილი დაზიანდა რბოლის შედეგად
ავტომობილს მართავდა პირი, რომლსაც მართვის მოწმობა არ აქვს
რა დოკუმენტებია საჭირო დაზღვევის შესაძენად
პირადობის მოწმობა
როგორ მოვიქცე ავტოავარიის დროს
დაუყოვნებლივ გვაცნობეთ შემთხვევის შესახებ ცხელ ხაზზე: 2 42 22 22
არ გადააადგილოთ ავტომობილი, თუ სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენლისგან არ გაქვთ მიღებული მსგავსი მითითება
შემთხვევის შესახებ დაუყოვნებლივ შეატყობინეთ შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოებს