ქონების დაზღვევა

შეიძინე ონლაინ
ქონების დაზღვევა
ქონების დაზღვევა გიცავს იმ გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისას, როდესაც შენს საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული საცხოვრებელი ადგილი ზიანდება. შენ აგინაზღაურდება ხანძრის, წყალგაყვანილობის დაზიანების, სტიქიური უბედურებების, ვანდალიზმისა და სხვა რისკების შედეგად მოყენებული ზარალი.
თვეში მხოლოდ 12 ლარიდან!
დააზღვიეთ ბინა, სახლი ან აგარაკი და იყავი მშვიდად. შენ, ასევე, შეგიძლია დააზღვიო შენს საკუთრებაში არსებული ბინა, რომელსაც აქირავებ, თვეში მხოლოდ 12 ლარიდან.
რა ღირს დაზღვევა
ყოველთვიური პრემია (1 - 60 მ.კვ- მდე) ყოველთვიური პრემია (61 - 100 მ.კვ- მდე) ყოველთვიური პრემია (101 - 150 მ.კვ- მდე) ყოველთვიური პრემია (151 - 200 მ.კვ- მდე) ყოველთვიური პრემია (201 - 300 მ.კვ- მდე) პასუხისმგებლობა
არ ქირავდება
12.5 ლარი
15 ლარი 20 ლარი 25 ლარი 35 ლარი +5
ქირავდება
15 ლარი
20 ლარი 25 ლარი 30 ლარი 40 ლარი +8.3
რა შემთხვევები ანაზღაურდება
მეზობლისგან შემოსული წყლით ქონების დაზიანება ან განადგურება
კანალიზაციის ან წყალგაყვანილობის მწყობრიდან უეცარი და მოულოდნელი გამოსვლით ქონების დაზიანება
ელ. გაყვანილობის და გათბობის სისტემების მწყობრიდან უეცარი და მოულოდნელი გამოსვლით დაზიანდა ქონება
ხანძარი და აფეთქება
გაქირავების შემთხვევაში ანაზღაურდება დამქირავებლის მიზეზით გამოწვეული დაზიანებებიც
სტიქიური მოვლენები
ქურდობა შეღწევით, ძარცვა, ყაჩაღობა
ვანდალიზმი
რა შემთხვევები არ ანაზღაურდება
ოჯახის წევრის მიერ ქონების განზრახ დაზიანება
კომპიუტერის მყარ დისკზე განთავსებული ინფორმაციის აღდგენის ხარჯები
სამოქალაქო მღელვარების შედეგად ქონების დაზიანება
რა დოკუმენტებია საჭირო დაზღვევის შესაძენად
პირადობის მოწმობა
როგორ მოვიქცე შემთხვევის დადგომისას
გვაცნობეთ ცხელ ხაზზე დამდგარი ზარალის შესახებ: 2 42 22 22