ქონების დაზღვევა
თვეში მხოლოდ 10 ლარიდან!
დააზღვიეთ ბინა, სახლი ან აგარაკი და იყავით მშვიდად
ქონების დაზღვევა
ქონების დაზღვევა გიცავთ იმ გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისას, როდესაც თქვენს საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული საცხოვრებელი ადგილი ზიანდება. თქვენ აგინაზღაურდებათ ხანძრის, წყალგაყვანილობის დაზიანების, სტიქიური უბედურებების, ვანდალიზმისა და სხვა რისკების შედეგად მოყენებული ზარალი.
რა ღირს დაზღვევა
ყოველთვიური პრემია (120 მ.კვ- მდე) ყოველთვიური პრემია (120 - 200 მ.კვ- მდე) ყოველთვიური პრემია (200 - 300 მ.კვ- მდე) ყოველთვიური პრემია (300 - 400 მ.კვ- მდე) ყოველთვიური პრემია (400 - 500 მ.კვ- მდე)
10 ლარი 20 ლარი 30 ლარი 40 ლარი 50 ლარი
რა შემთხვევები ანაზღაურდება
მეზობლისგან შემოსული წყლით ქონების დაზიანება ან განადგურება
კანალიზაციის ან წყალგაყვანილობის მწყობრიდან უეცარი და მოულოდნელი გამოსვლით ქონების დაზიანება
ელ. გაყვანილობის და გათბობის სისტემების მწყობრიდან უეცარი და მოულოდნელი გამოსვლით დაზიანდა ქონება
ხანძარი და აფეთქება
სტიქიური მოვლენები
ქურდობა შეღწევით, ძარცვა, ყაჩაღობა
ვანდალიზმი
რა შემთხვევები არ ანაზღაურდება
ოჯახის წევრის მიერ ქონების განზრახ დაზიანება
კომპიუტერის მყარ დისკზე განთავსებული ინფორმაციის აღდგენის ხარჯები
სამოქალაქო მღელვარების შედეგად ქონების დაზიანება
რა დოკუმტებია საჭირო დაზღვევის შესაძენად
პირადობის მოწმობა
როგორ მოვიქცე შემთხვევის დადგომისას
გვაცნობეთ ცხელ ხაზზე დამდგარი ზარალის შესახებ: 2 42 22 22
არ გადაადგილოთ დაზიანებული ქონება სადაზღვევო წარმომადგენლის მოსვლამდე